W bielskich szkołach trwają specjalne lekcje i warsztaty poświęcone tematyce zdrowia psychicznego i samooakceptacji. Projekt w swoich założeniach koncentruje się na potrzebach dzieci i młodzieży związanych z wyposażeniem ich w narzędzia do budowania samoakceptacji oraz poczucia skuteczności jako elementów radzenia sobie z sytuacjami na jakie nie mają wpływu.  

W kolejnej szkole odbyły się zajęcia poruszające problem zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży. Podczas zajęć została poruszona kwestia samooceny. Pamiętajmy, że osoby z adekwatną samooceną, z mniejszym lękiem podejmują wyzwania i cieszą się ze swoich pasji, ale też częściej wykonują satysfakcjonującą pracę. Warto pracować nad samooceną, ponieważ nie tylko wpływa na relacje i emocje ale też na poczucie szczęścia. 

Dbajmy o siebie!

 

 

 

.