Projekt ZaJaki.pl rozpoczął się warsztatami z zakresu zdrowia psychicznego, których celem jest wyposażenie pedagogów i psychologów szkolnych w wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia zajęć poruszających tematykę zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży. 

Zajęcia dla uczniów zostaną zrealizowane w bielskich szkołach oraz placówkach wsparcia dziennego. W ramach projektu w dniach: 9,11 i 16 marca 2022 r. odbyło się 5 warsztatów, w których łącznie uczestniczyło 79 osób z 13 placówek wsparcia dziennego, 26 szkół podstawowych oraz 21 szkół ponadpodstawowych.