W Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej 9 marca 2022 r. odbyło się spotkanie organizatorów projektu ZaJaki.pl

Założeniem projektu ZaJaki.pl, głównie skierowanego do dzieci i młodzieży, są działania informacyjno-edukacyjne z zakresu zdrowia psychicznego. Projekt stanowi pierwszy etap działania pn. „Dbam o Siebie”.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem, pogarszającego się zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, odpowiadając tym samym na potrzeby uczniów, rodziców oraz pedagogów powstałe po okresie nauczania zdalnego oraz pandemii Covid-19, która wpłynęła na wiele obszarów funkcjonowania społeczeństwa.

Projekt ma za zadanie koncentrować się na potrzebach dzieci i młodzieży, związanych z wyposażeniem w narzędzia do budowania samoakceptacji jako elementów radzenia sobie z sytuacjami, na które często nie mają wpływu. Odpowiada także na potrzeby związane z dostępem do informacji, gdzie samodzielnie szukać wsparcia i pomocy.

W spotkaniu uczestniczyli Pan Prezydent Jarosław Klimaszewski, Z-ca Prezydenta Pan Adam Ruśniak, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Ewa Swatek, Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Pan Przemysław Smyczek, Pani Monika Sobczak z Grupy Kęty oraz Pani Katarzyna Piątek z Fundacji Biegniemy z Mają.