Wystartowaliśmy z II edycją projektu ZaJaki pod nazwą Reaguj na Hejt!. Celem II edycji projektu jest m.in. zwrócenie uwagi na skalę problemu przemocy rówieśniczej/bullyingu oraz pogłębienie wiedzy z zakresu tej tematyki, wśród wszystkich grup społecznych.

 

W marcu przeprowadziliśmy warsztaty dla pedagogów oraz psychologów ze szkół, wychowawców z placówek wsparcia dziennego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy w kolejnym etapie zorganizują specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Łącznie do projektu zgłosiły się 72 placówki z Bielska-Białej. Dodatkowo w przestrzeni miejskiej Bielska-Białej prowadzona jest kampania graficzna.