W latach 2021/2022, 2022/2023 oraz w trakcie trwania obecnego roku szkolnego 2023/2024 prowadzimy nieprzerwanie projekt ZaJaki.pl. Wierzymy, że realizacja i ciągła kontynuacja tego przedsięwzięcia będzie wkładem w polepszenie kondycji zdrowia psychicznego młodego pokolenia.

Co siódme dziecko na świecie zmaga się z problemami psychicznymi. W Polsce aż 630 tys. dzieci potrzebuje stałego wsparcia specjalistów. Drugą najczęstszą przyczyną śmierci młodych ludzi w Europie jest samobójstwo. Biorąc pod uwagę stan psychiatrii dziecięcej w Polsce, braki kadrowe i trudną sytuację systemu ochrony zdrowia, zapewnienie ochrony i wsparcia wszystkim dzieciom w potrzebie jest ogromnym wyzwaniem. Dostęp do specjalistów jest w Polsce ograniczony. Szpitale są przepełnione, na wizytę trzeba czekać nawet kilka miesięcy. Dzieci, które potrzebują natychmiastowej pomocy nie dostają jej. Kryzys zdrowia psychicznego nie zniknie sam. Wspólnie możemy pracować nad zmniejszeniem jego konsekwencji dla dzieci i młodzieży. 

Poniżej przestawiamy podsumowanie nie dwóch edycji projektu. 

 

Elementy projektu

Edycja I

Edycja II

Podmioty zgłoszone do projektu

60 podmiotów:

-      24 szkoły podstawowe

-      23 szkoły ponadpodstawowe

-      13 placówek wsparcia dziennego

73 podmiotów:

-      32 szkoły podstawowe

-      25 szkoły ponadpodstawowe

-      11 placówek wsparcia dziennego

-      5 placówek opiekuńczo-wychowawczych

Liczba osób zgłoszonych do udziału w warsztatach

94 osoby

 

541 osób

 

Liczba przeprowadzonych warsztatów

5 warsztatów

 

30 warsztatów

 

Liczba podmiotów zgłoszonych do parady

20 podmiotów:

-     15 szkół podstawowych,

-     4 szkoły ponadpodstawowe,

-     1 placówka wsparcia dziennego

-

Liczba uczestników parady

626 osób

 

-

Liczba prac zgłoszonych do konkursu Reaguj na hejt!

-

138 prac:

-      116 plakatów,

-      22 filmy

Liczba uczestników konkursu Reaguj na hejt!

-

183 uczestników

 

Liczba dzieci i młodzieży uczestnicząca w zajęciach dotyczących zdrowia psychicznego

9 516 osób

 

12 120 osób

Podmioty zgłoszone do projektu w Powiecie Bielskim

45 podmiotów:

-        44 szkoły oraz

-        1 placówka wsparcia dziennego

w trakcie

Liczba dzieci i młodzieży uczestnicząca w zajęciach dotyczących zdrowia psychicznego w Powiecie Bielskim

9908 osób

w trakcie