W Punkcie 11 obradowało jury konkursu Reaguj na hejt! Jury miało trudne zadanie ponieważ do konkursu zostało zgłoszonych 116 plakatów oraz 22 filmy. Wyniki już 31 maja 2023 r. w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej o godz. 10:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników! 

Przemoc rówieśnicza dotyka, coraz większej ilości osób. Doświadczanie jej ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i może prowadzić do zaburzeń depresyjnych oraz myśli samobójczych. W ostatnim czasie skala zjawiska niepokojąco i dynamicznie wzrosła, dlatego tak istotne jest pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży, kadry pedagogicznej oraz rodziców. 
 
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na skalę problemu przemocy rówieśniczej/bullyingu oraz pogłębienie wiedzy z zakresu tej tematyki, wśród wszystkich grup społecznych. Konieczność przeciwdziałania przez promowanie postawy aktywnej, opartej na gotowości do pomocy, tolerancyjnej oraz współodczuwającej.