W Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej odbyła się uroczystość podsumowania konkursu Reaguj na hejt! zorganizowanego w ramach naszego projektu. Do konkursu zgłoszono 116 plakatów oraz 22 filmy. 

W kategorii film:

I miejsce zdobyli uczniowie z Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki.

https://www.facebook.com/ZaJakiPL/videos/608063134761462

II miejsce zdobyła młodzież ze SP 39 im. M. Góralówny dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją.

https://www.facebook.com/ZaJakiPL/videos/1292952034975073

III miejsce zdobyła uczennica z Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Bielsku-Białej.

https://www.facebook.com/ZaJakiPL/videos/1319587695293480 

 

W kategorii plakat:

I miejsce zdobył uczeń ze Szkoła Podstawowa nr 27 w Bielsku-Białej.

II miejsce zdobyła uczennica z V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej.

III miejsce zdobyła uczennica z Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. W. Kopalińskiego.

 

Jury przyznało w sumie 36 wyróżnień. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim