Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w ramach naboru wniosków na realizację zadania publicznego „Rozwój społeczności lokalnych i potencjału społeczno-gospodarczego gmin i powiatów poprzez działania służące budowaniu i wzmacnianiu marek lokalnych, ponadlokalnych i regionalnych” ogłoszonego przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej pozyskał dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł na projekt ZaJaki.pl 

Tematem II edycji projektu jest przemoc rówieśnicza. Dzięki środkom otrzymanym z Funduszu Rozwoju Regionalnego mogliśmy m.in. przeprowadzić warsztaty dla kadry pedagogicznej z bielskich szkół oraz działania edukacyjno-promocyjne skierowane głównie do rodziców tak, aby podnieść ich świadomość i wiedzę w tym zakresie (m.in. audycje i spoty radiowe, kampania w przestrzeni publicznej, kampania w mediach społecznościowych).

Celem warsztatów jest wyposażenie kadry pedagogicznej szkolnych w wiedzę, umiejętności i materiały do przeprowadzania lekcji wychowawczych, poruszających tematykę bullyingu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących profilaktyki oraz metod pracy ze sprawcą, ofiarą i świadkami przemocy rówieśniczej.