Czy pandemia może wpłynąć na stan psychiczny dzieci i młodzieży?

  • izolacja,

  • brak kontaktów z rówieśnikami,

  • brak możliwości eksploracji świata,

  • brak podejmowania kolejnych wyzwań poza domem, które wpisane są w kształtowanie się psychiki,

To elementy i zachowania, które bez wątpienia wpłyną na przyszłe umiejętności społeczne dzieci i młodzieży. Wpłyną również na mechanizmy radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami oraz wyzwaniami, które wymagają interakcji z dorosłymi. Obecnie mamy do czynienia z przewlekłym stresem, dotyczącym zarówno dorosłych, jak i dzieci. Pamiętajmy jednak, że dzieci dopiero kształtują swoje mechanizmy adaptacyjne, które pomagają im radzić sobie z trudnościami psychicznymi. To skomplikowana sytuacja dla jeszcze nieukształtowanej struktury psychicznej dziecka.